Klauzula o dotacjach

KLAUZULA O DOTACJI

Beneficjent: 

Zakład Mleczarski MLEK-BOG Marek Wołkowicz i wspólnicy s.c.

 

realizuje projekt pn.:
"Wdrożenie technologii produkcji napojów bezalkoholowych w oparciu o serwatkę"

W ramach poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii produkcji innowacyjnych napojów bezalkoholowych w oparciu o serwatkę. Podstawowym surowcem do produkcji przedmiotowych napojów będą białka serwatkowe oraz serwatka odbiałczona, uzyskane w procesie ultrafiltracji.

Planowane efekty projektu:

  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • modernizacja i rozbudowa budynku produkcyjnego oraz istniejących instalacji,
  • zakup specjalistycznych urządzeń,
  • wprowadzenie innowacyjnych produktów,
  • zagospodarowanie odpadów produkcyjnych (tj. serwatki),
  • zmniejszenie zużycia wody w procesie mycia instalacji produkcyjnej,
  • wzrost zatrudnienia.

 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Facebook