GALERIA

Krótka wycieczka po firmie


W naszym zakładzie realizujemy projekt pod nazwą: „Wdrożenie technologii produkcji napojów bezalkoholowych w oparciu o serwatkę” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2.